Amnesty International

We steunen Amnesty International door diverse leuke producten te verkopen, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor hun activiteiten.

 

Oxfam Novib

Met je aankoop van een kalender, een agenda of ansichtkaarten strijd je mee voor een wereld zonder armoede!

Wereld Natuur Fonds

Met iedere aankoop steun je direct het Wereld Natuur Fonds in de strijd voor bescherming van wereldwijde natuur!

Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Oxfam Novib

Oxfam Novib is een wereldwijde beweging die het onrecht dat armoede veroorzaakt, en in stand houdt, van alle kanten aanpakt, met projecten, publiekscampagnes, onderzoek en politieke druk. Ze werken wereldwijd aan structurele oplossingen, waardoor mensen hun eigen toekomst kunnen opbouwen.

Armoede wordt door mensen veroorzaakt. En kan dus ook door mensen worden opgelost. In 93 landen pakken ze de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden: honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. Samen met lokale partners bieden ze mensen de middelen en kennis om zélf op eigen benen te staan.

Die strijd is urgenter dan ooit. De wereldwijde coronacrisis vergroot bestaande problemen zoals honger, ongelijkheid en klimaatverandering. Problemen die we alleen kunnen oplossen als overheden, bedrijven, organisaties en actieve burgers wereldwijd de handen ineenslaan.

 

Wereld Natuurfonds

Voor het Wereld Natuur Fonds staat de natuur niet tegenover de mens, maar zijn we er onlosmakelijk deel van. Ze houden van die allesomvattende natuur. Van planten, dieren en mensen in hun grootst mogelijke diversiteit. Wij zijn natuur!

Biodiversiteit en het voortbestaan van de aarde zijn voor WNF een groot goed. Daarom doen ze er alles om aan dat te beschermen en te herstellen. Dat is hard nodig, want we putten de aarde meer uit dan ze aankan. Ze willen de relatie tussen mens en natuur weer herstellen, in één wereld waarin beide kunnen groeien en bloeien. Zodat toekomstige generaties net zo van de natuur kunnen genieten als wij. Iedereen die hart heeft voor natuur kan samen met WNF een bijdrage leveren. Verbinding is een van hun kernwaarden. Hoe beter en opener ze daarin zijn, hoe beter ze in staat zijn hun ideaal te verwezenlijken, op allerlei manieren en met zoveel mogelijk mensen en partijen. Met WNF worden ze onderdeel van een beweging en dragen ze bij aan iets groters voor volgende generaties: één wereld waarin mens en natuur kunnen groeien en bloeien. Die eenheid, dát is waar wz als WNF van houden en waar ze voor strijden.
Dag in, dag uit, met hart en ziel, met alles en iedereen. Dat is hun missie.

Be one with nature