Onze geschiedenis

In 1970 wordt in Wageningen, in navolging van enkele initiatieven elders in Nederland, een wereldwinkel opgericht. De wereldwinkel Wageningen die de rechtsvorm van een stichting krijgt, heeft als doelstelling: 'bij te dragen aan de politieke bewustwording en vorming van de ingezetenen van Wageningen en omliggende gemeenten. Een en ander speciaal met betrekking tot de maatschappelijke verhoudingen en de mentaliteitsveranderingen, gericht op een rechtvaardige wereldhandelsstructuur'.

De wereldwinkel ‘De Uitbuyt’ vestigt zich in september 1970 in het pand Hoogstraat 52 en tientallen vrijwilligers, studenten, scholieren en mensen met een baan, zetten er zich voor in. Het aanvangskapitaal wordt bijeengebracht door donateurs en de gemeente Wageningen verleent een aanvangssubsidie van 1250 gulden.

Gedurende de eerste paar jaar zijn er naast kunstnijverheid, rietsuiker, koffie, thee, rijst en speciale chocoladerepen ook enkele boeken en brochures verkrijgbaar. In 1974 verwerft wereldwinkel 'De Uitbuyt' de erkenning als boekhandel, en gaat langzamerhand steeds meer boeken verkopen, gesteund door de golf van belangstelling voor de derde wereld en de emancipatiezaken. In deze periode komen veel vrijwilligers uit actiegroepen en steunt de winkel de acties die door hen gevoerd worden. In februari 1980 verhuist de winkel naar Churchillweg 1 en blijft op dezelfde manier werken.

In 1984 krijgen we de kans om de begane grond van Kapelstraat 13 van Stichting LinksVastgoed te huren. Deze verhuizing gaat gepaard met een toenemende verkoop van kunstnijverheid, waardoor de winkel weer meer het karakter van een wereldwinkel met boeken krijgt. Deze veranderingen hebben uiteindelijk geleid tot het besluit mee te gaan met de transformatie van wereldwinkels toen de winkel toe was aan een degelijke grote onderhoudsbeurt, na 21 jaar in hetzelfde pand te hebben gezeten.

Deze trend van verschuiving naar wereldwinkel heeft zich de laatste paar jaren voortgezet en er is toen besloten om zich meer te richten op eerlijke handel met behoud van het milieuvriendelijke karakter. Zeker omdat nu de reguliere boekhandels ook zeer kritische boeken verkopen.

Sinds 1970