ANBI status

Wereldwinkel De Uitbuyt heeft een ANBI status: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Details hierover vindt u onderstaand.